Gladheidsbestrijding (16-11-2017)

Dit item is verlopen op 30-11-2017.

Het actieplan voor de gladheidbestrijding in de komende winter kunt u hier inzien of bij het Klant Contact Centrum in Nieuwveen. U kunt als inwoner uw mening geven over het plan en eventueel suggesties aandragen. U kunt geen bezwaar indienen. Uw inbreng betrekken we bij de jaarlijkse evaluatie van het plan.

Top