Gezocht: lid voor het Comité Vrijwilligersprijs Nieuwkoop (20-09-2016)

Dit item is verlopen op 10-10-2016.

De Vrijwilligersprijs Nieuwkoop is bestemd voor één of meerdere personen die geheel vrijwillig belangrijk werk voor de Nieuwkoopse gemeenschap verzetten.

Om de Vrijwilligersprijs een prijs te laten zijn vanuit de bevolking bestaat vanaf 2007 het onafhankelijke Comité Vrijwilligersprijs Nieuwkoop.

Voor dit comité zoeken wij iemand die:

  • tenminste vijf jaar in de gemeente Nieuwkoop woont;
  • betrokken is bij de samenleving;
  • zich in enige mate verdienstelijk heeft gemaakt voor de Nieuwkoopse bevolking.

Het comité:

  • vergadert tenminste drie keer per jaar;
  • beoordeelt de aangedragen kandidaten voor de prijs;
  • maakt een keuze uit de aangedragen vrijwilligers en doet een voorstel aan het college van burgemeester en wethouders van Nieuwkoop.

Wilt u uw steentje bijdragen aan de vrijwilligersprijs van de gemeente Nieuwkoop? Dan kunt u zich vóór 10 oktober 2016 a.s. aanmelden als comitélid per brief met motivatie aan de afdelingsmanager Martijn Roelands, postbus 1, 2460 AA Ter Aar of u mailt naar info@nieuwkoop.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Hoogeveen of Marion Nieuwkoop, telefoon 14 0172. 

Top