Gemeentegids (06-01-2016)

Dit item is verlopen op 21-01-2016.

De advertentiewerving voor de gemeentegids Nieuwkoop is gestart en u kunt als ondernemer of instelling benaderd worden door de vertegenwoordiger van Akse Media. Let op! Andere firma's die u benaderen voor een advertentie of vermelding in de gids, werken niet in opdracht van de gemeente Nieuwkoop.

De vertegenwoordiger van Akse Media kan u een aanbevelingsbrief van de gemeente tonen waaruit blijkt dat hij/zij als enige advertenties mag werven voor de gemeentegids. Wilt u alvast informatie over adverteren in de gemeentegids? Stuur dan een mail naar info@aksemedia.nl, onder vermelding van gemeentegids Nieuwkoop.

Top