Geheimhouding van uw persoonsgegevens (19-09-2017)

Dit item is verlopen op 03-10-2017.

Zonder uw toestemming geeft de gemeente uw persoonsgegevens nooit door aan particulieren en commerciële bedrijven. Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens niet aan maatschappelijke instellingen doorgeeft? Dan kunt u vragen om geheimhouding.

Dit kunt u online aanvragen via de website of bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak. Als u geheimhouding hebt aangevraagd, geeft de gemeente uw gegevens ook niet door aan:

  • Niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen
  • Instellingen voor bijvoorbeeld ouderenzorg, gehandicaptenzorg of jeugdwelzijnswerk
  • De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)

Geheimhouding geldt niet voor instanties zoals deurwaarders, advocaten, pensioen- fondsen en overheidsinstellingen (bijvoorbeeld de Belastingdienst). Zij zijn geautoriseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken om uw gegevens op te vragen bij de gemeente.

Top