Geen breed landbouwverkeer door bebouwde kom (24-02-2017)

Dit item is verlopen op 10-10-2017.

Landbouwverkeer wordt steeds breder en zwaarder. Dit geeft problemen op het gebied van (verkeers)veiligheid. Daarom mogen in onze gemeente binnen de bebouwde kom géén landbouwvoertuigen rijden die breder zijn dan drie meter.

Uitzondering voor vier wegen

Namens een aantal (lokale) ondernemers is een verzoek bij de gemeente ingediend om voor 27 wegen binnen de bebouwde kom een uitzondering te maken voor voertuigen breder dan drie meter. Het college heeft  voor deze 27 wegen een afweging gemaakt. Verkeersveiligheid was het belangrijkste aandachtspunt en daarom is het verzoek voor de meeste wegen binnen de bebouwde kom afgewezen. Slechts voor vier wegen binnen de bebouwde kom maakt het college een uitzondering. Het gaat om de Milandweg (Woerdense Verlaat), Nieuwveens Jaagpad (Vrouwenakker), de Oostkanaalweg (tussen Ter Aar en Papenveer) en de Westkanaalweg (tussen Papenveer en de Geerweg). 

Top