Geen AZC (07-01-2016)

Dit item is verlopen op 21-01-2016.

Woensdagochtend 6 januari was het gemeentehuis in Nieuwveen beklad met de leus 'geen azc'. De gemeente heeft aangifte gedaan en de politie onderzoekt de zaak.

De bekladding is direct verwijderd. In het belang van het onderzoek worden geen verdere uitspraken gedaan.

Donderdag 7 januari vergadert de gemeenteraad. Een van de agendapunten betreft de kaders voor mogelijke huisvesting van statushouders. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina statushouders. Wij willen benadrukken dat het in de gemeente Nieuwkoop niet gaat over het huisvesten van asielzoekers maar van statushouders. Een statushouder heeft de asielprocedure doorlopen en heeft vervolgens een verblijfsvergunning gekregen voor vijf jaar. Elke gemeente in Nederland moet verplicht jaarlijks een aantal statushouders huisvesten. Omdat de gemeente de huisvesting van statushouders niet wil laten drukken op de huurwoningvoorraad zoekt de gemeente naar alternatieven. Er zijn binnen de gemeente Nieuwkoop dan ook geen plannen voor een asielzoekerscentrum (AZC).

Top