Geef meldingen aan ons door! (29-07-2017)

Dit item is verlopen op 12-08-2017.

We krijgen veel meldingen en foto’s toegestuurd van onkruid. Door het warme en vochtige weer groeit het onkruid op dit moment erg hard. Daarnaast zijn we sinds 2016 verplicht om het onkruid op een milieuvriendelijke manier te bestrijden met heet water en branders. Dit is helaas minder effectief dan chemische bestrijding.

De onkruidbestrijding besteden we uit aan een aannemer. Wij controleren regelmatig of zij aan hun onderhoudsverplichting voldoen maar vragen ook u als inwoner om meldingen over onkruid aan ons door te geven via www.nieuwkoop.nl/melding en de exacte locatie aan te geven. We gaan dan ter plekke kijken of het onkruid op de juiste manier is bestreden of dat de locatie wellicht vergeten is. Dit bespreken we dan met de aannemer die de onkruidbestrijding voor ons uitvoert. Zij zullen op deze locaties dan alsnog of nogmaals het onkruid bestrijden.

Top