Gebruik recreatiewoningen (24-12-2017)

Dit item is verlopen op 07-01-2018.

Het college heeft in opdracht van de gemeenteraad een beleidsvisie opgesteld over het gebruik van recreatiewoningen. Het college stelt met de visie onder andere voor om de recreatiewoningen op de zeven parken in Zevenhoven tot gewone woningen te herbestemmen. Wethouder Platen: “Samen met onder meer de parkbesturen hebben we de afgelopen tijd intensief aan deze visie gewerkt. Het is een grote wens van de parkbewoners dat in de recreatiewoningen permanent gewoond mag worden. Dus dat de woning van recreatiewoning omgezet wordt naar gewone woning. We hebben met elkaar gekeken hoe dit het beste vorm kan krijgen. We stellen de gemeenteraad voor om wonen op een recreatiepark onder voorwaarden toe te staan. Die voorwaarden zijn onder meer dat de recreatiewoningen voldoen aan de bouwkundige eisen, die ook aan gewone woningen worden gesteld, bijvoorbeeld als het gaat om brandveiligheid. Verder zullen de eigenaren de kosten van het wijzigen van de bestemming moeten betalen.”

Als de gemeenteraad instemt met de visie, is het nog niet zeker of de recreatiewoningen ook daadwerkelijk omgezet kunnen worden tot reguliere woning. Wethouder Platen: “Dit hangt af van de Provincie Zuid-Holland, die moet instemmen met deze ontwikkeling. Ook mag het omzetten naar woningen niet ten koste gaan van het aantal woningen, dat de gemeente mag bouwen.

De ontwerpbeleidsvisie heeft van 19 oktober 2017 tot en met 16 november 2017 ter inzage gelegen. Hierop heeft de gemeente 28 reacties ontvangen. Een aantal reacties leidde tot enkele tekstuele aanpassingen van de visie. Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad de visie in de meningsvormende raad van 18 januari 2018.

Top