Financiering systematiek-, regionaal beleidsplan- en korpsbeleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) (13-01-2016)

Dit item is verlopen op 27-01-2016.

In de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) zorgen de verschillende gemeenten, de politie, brandweer en de GHOR (Geneeskundige HulpverleningsOrganisaties in de Regio) ervoor, dat ze goed zijn voorbereid op risico’s, rampen en crises.

Dit doen ze door bijvoorbeeld het opstellen van plannen om risico’s in kaart te brengen, incidenten te bestrijden en medewerkers te trainen. Om deze samenwerking te financieren, leveren alle gemeenten een bijdrage. Nieuwkoop is één van de gemeenten in de VRHM.

Vanaf 2019 verandert de financieringswijze van de VRHM. Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met deze nieuwe financieringssystematiek. Als gevolg van de nieuwe financieringswijze betalen sommige gemeenten meer aan de veiligheidsregio en andere gemeenten minder.

Daarnaast stelt het college de gemeenteraad voor om in te stemmen met 2 nieuwe beleidsplannen, namelijk het ‘Regionaal beleidsplan 2016-2019 Gericht verder!’ en het ‘Korpsbeleidsplan 2016-2018’. In het Regionaal beleidsplan staat onder andere beschreven hoe de komende jaren een aantal risico’s in kaart wordt gebracht. Eén van die risico’s zijn luchtvaartongevallen in de nabijheid van een vliegveld. Omdat Nieuwkoop vlakbij Schiphol ligt, vindt het bestuur het in kaart brengen van dit risico erg belangrijk.

In het korpsbeleidsplan van de regionale brandweer staan de ontwikkelingen voor de brandweer om een modern brandweerkorps te worden. Eén van de doelen in dit plan is het waarborgen van een goede dekking in het hele gebied. Met deze dekking wordt bedoeld dat de brandweer na melding binnen 18 minuten ter plaatse moet zijn. In een deel van Nieuwkoop wordt deze dekking niet altijd gehaald. Het bestuur ziet graag concrete acties om deze dekking in Nieuwkoop te verbeteren terugkomen in het plan. Verder kan het bestuur instemmen met het korpsbeleidsplan.

De gemeenteraad bespreekt deze stukken in de meningsvormende raad van 4 februari.

Top