Financiële stukken 2017 online (11-07-2018)

Dit item is verlopen op 25-07-2018.

De website met de jaarstukken over 2017 staat online! Met de jaarstukken legt het college van B&W verantwoording af aan de raad over wat er dat jaar is bereikt, wat daar voor is gedaan en wat het heeft gekost.

Elk jaar maakt de gemeente een begroting. In een begroting staat wat de gemeente dat jaar denkt uit te geven aan verschillende thema’s en projecten. Ook staan de verwachte inkomsten van dat jaar in die begroting. Na afloop van het jaar kijkt de gemeente wat er daadwerkelijk is binnengekomen en uitgegeven. Een overzicht van die cijfers staat met toelichting in de jaarstukken. Benieuwd naar de cijfers? Kijk op https://nieuwkoop.jaarverslag-2017.nl.

Top