Extra kans voor aanvraag eenmalige tegemoetkoming verplicht eigen risico (09-11-2015)

Dit item is verlopen op 30-11-2015.

Per 1 januari 2014 is de Compensatieregeling eigen risico (Cer) afgeschaft. De regeling was bedoeld voor mensen die als gevolg van een chronische aandoening of handicap hun verplichte eigen risico jaarlijks volledig gebruikte. Een deel van dit geld dat het CAK jaarlijks uitkeerde aan mensen die onder deze regeling vielen heeft de gemeente ontvangen.

Tegemoetkoming

Ter compensatie van de Cer heeft de gemeente dit jaar inwoners in de gelegenheid gesteld een aanvraag in te dienen voor een éénmalige tegemoetkoming van € 75,-- in kosten voor het verplichte eigen risico 2014. Deze regeling was bedoeld voor inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm en die in 2014 het verplichte eigen risico volledig hebben gebruikt. De aanvraagperiode liep van 1 april 2015 tot 1 juli 2015.

Mensen die in deze periode geen aanvraag hebben ingediend, maar denken hier wel recht op te hebben, kunnen alsnog vanaf 1 november 2015 een aanvraag indienen.

U komt in aanmerking voor de tegemoetkoming wanneer:

  • u inwoner bent van de gemeente Nieuwkoop;
  • uw (gezamenlijke) inkomen niet hoger is dan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm* én;
  • u in 2014 uw volledige eigen risico heeft gebruikt.

De aanvraag moet vóór 1 december 2015 bij het Serviceplein in Alphen aan den Rijn binnen zijn. Aanvragen die op of na 1 december binnen komen, worden niet in behandeling genomen. U kunt het aanvraagformulier hieronder downloaden.

Aanvragen kunt u indienen bij het Serviceplein te Alphen aan den Rijn

Bezoekadres
Stadhuisplein 1
2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel. 14 0172 keuze toets 2.

*De bijstandsnorm is een vast percentage van het wettelijk minimumloon (€ 1.306,42  netto per maand)

Bijstandsnormen:

  • Echtpaar                                     100% wettelijk minimumloon
  • Alleenstaande ouder                      90% wettelijk minimumloon
  • Alleenstaande                               70% wettelijk minimumloon

Te downloaden:

Top