Extra geld voor Jeugdhulp (07-06-2017)

Dit item is verlopen op 21-06-2017.

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van jeugdhulp.

Deze taak is door het rijk bij gemeenten neergelegd, omdat zij verwachten dat gemeenten goed weten wat er nodig is voor hun jonge inwoners. Het rijk verwachtte ook dat gemeenten, in onderlinge samenwerking, de jeugdhulp goedkoper kunnen realiseren dan voorheen. De verwachte besparingen zijn verrekend in het budget dat gemeenten van het rijk ontvangen. In onze regio daalt het beschikbare budget sinds 2015 fors. Dat heeft tot gevolg dat er, ondanks inhoudelijke aanpassingen (transformatie) in de jeugdhulp, budgettekorten zijn.  Deze budgettekorten zorgen voor wachtlijsten en brengen de innovatieruimte in gevaar.

Er is meer budget nodig om ook de komende jaren voldoende en kwalitatief goede jeugdhulp te kunnen bieden en de transformatie te blijven stimuleren. Het college vindt het erg belangrijk dat er passende jeugdhulp aangeboden wordt in de gemeente Nieuwkoop en stelt de raad daarom voor om extra geld beschikbaar te stellen voor jeugdhulp bovenop het rijksbudget. Naar verwachting bespreekt de raad dit voorstel tijdens de meningsvormende raad op 22 juni 2017.

Top