Een laag inkomen en toch uitgebreid verzekerd tegen ziektekosten? (21-11-2017)

Dit item is verlopen op 05-12-2017.

U wilt graag goed verzekerd zijn, maar u kunt een uitgebreide zorgverzekering niet betalen? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid. Voor alle inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm biedt de gemeente Nieuwkoop een collectieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid. De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en twee aanvullende verzekeringen, namelijk de AV-standaard en de AV-top. Zo kiest u altijd de zorg die bij u past!   

Voordelen

  • De gemeente betaalt mee aan de premie van uw aanvullende verzekering.
  • Korting van 9% op de basisverzekering.
  • Uitgebreide vergoeding voor o.a. brillen, fysiotherapie, tandartskosten en eigen bijdragen Wmo en Wlz. De vergoeding Wlz geldt alleen voor de eigen bijdrage voor thuiszorg die door een wijkverpleegkundige is geïndiceerd.
  • Zorg en Zekerheid accepteert iedereen, zonder medische keuring.
  • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Nieuwkoop
  • Uw gezamenlijk inkomen is niet hoger dan  110% van de bijstandsnorm  (zie tabel 1)
  • Uw vermogen is niet hoger dan het bedrag dat u voor de bijstand mag hebben (zie tabel 2)
     

Tabel 1

Leefsituatie

Leeftijd

110% norm per maand* exclusief vakantiegeld (netto)

Alleenstaande

21 jaar  -  pensioengerechtigd

€ 1.030,91

alleenstaande ouder 

21 jaar  -  pensioengerechtigd

€ 1.237,10

Gehuwd/met partner

21 jaar -  pensioengerechtigd

€ 1.472,72

Alleenstaande/alleenstaande ouder  

pensioengerechtigd

€ 1.158,37

Gehuwd/met partner 

pensioengerechtigd

€ 1.582,90

Genoemde bedragen zijn een indicatie, u kunt er geen rechten aan ontlenen.

Als u met meerderjarige werkende kinderen of andere huisgenoten in een woning woont, kunt u de kosten delen en gelden er andere bedragen. Informeert u dan naar de hoogte van uw norm door contact op te nemen met het Serviceplein.

Tabel 2

Vermogensgrens

Alleenstaande

€ 5.940

Alleenstaande ouder of gehuwd/met partner

€ 11.880

Het vergoedingenpakket

Op www.gezondverzekerd.nl kunt u de naam van de gemeente Nieuwkoop invullen en zien welke kosten vergoed worden als u meedoet met de collectieve zorgverzekering. Ook kunt u uw huidige verzekering vergelijken met de collectieve zorgverzekering.

Netto premies 1 januari 2018

AV-standaard

€ 0

Basis verzekering

€ 104,60 (incl. 9% korting)

U betaalt

€ 104,60 per maand

AV Top

€ 15,90

Basis verzekering

€ 104,60 (incl. 9% korting)

U betaalt

€ 120,50 per maand

Aanvragen

Wilt u deelnemen aan de collectieve zorgverzekering en voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u vóór 15 december a.s. een aanvraag indienen bij het Serviceplein in Alphen aan den Rijn (tel 14 0172). Alleen van aanvragen die vóór 15 december 2017 door het Serviceplein zijn ontvangen, kunnen we garanderen dat uiterlijk 31 december 2017 een beslissing op uw aanvraag is genomen. Uiteraard dient uw aanvraag dan wel compleet te zijn.

Bent u nu bij een andere zorgverzekeraar verzekerd? Zeg deze verzekering dan op vóór 31 december 2017. Zorg en Zekerheid kan dit ook voor u doen. Voorwaarde hiervoor is dat uw (complete) aanvraag vóór 15 december door het Serviceplein is ontvangen. 

Vragen

Heeft u vragen over de collectieve zorgverzekering of wilt u met ingang van 1 januari 2018 deelnemen aan de collectieve zorgverzekering? Neem dan contact op met de medewerkers van het Serviceplein via telefoonnummer 14 0172. U kunt ook langskomen bij het Serviceplein in Alphen aan den Rijn. Het Serviceplein is geopend op maandag van 13:00 uur tot 16:30 uur en op overige werkdagen van 09:00 uur tot 16:30 uur.

Top