Een goed leven in Nieuwkoop (24-11-2015)

Dit item is verlopen op 03-12-2015.

Vrijwilligersorganisaties denken mee over nieuw subsidiebeleid

De gemeente heeft vanaf januari 2015 een flink aantal extra taken gekregen op het gebied van zorg en welzijn. Belangrijke verandering hierbij is de overgang van een verzorgingsstaat naar een samenleving waar mensen en organisaties samenwerken om te zorgen dat iedereen tot zijn recht komt. Waarin iedereen kan meedoen op een manier die bij zijn of haar talenten en interesses past.

Verenigingen en maatschappelijke organisaties spelen een belangrijke rol binnen de samenleving. Binnen verenigingen ontmoeten mensen elkaar, wordt samengewerkt en kunnen mensen hun talenten en interesses laten zien en gebruiken, Maatschappelijke organisaties vullen het aanbod aan met een ondersteunende rol. Door het verstrekken van subsidies investeren we als gemeente in deze maatschappelijke . bijdrage en dat willen we ook in de komende jaren blijven doen. Wel is de vraag of de huidige werkwijze rond subsidies al voldoende stimuleert dat echt  iedereen de gelegenheid heeft om mee te doen. Ook in onze gemeente zijn er signalen dat er ondanks al het aanbod nog mensen zijn die moeilijk een plek vinden om mee te doen en zich eenzaam voelen. Door met elkaar  in gesprek te gaan proberen we een nieuw subsidiebeleid te formuleren dat nog meer bevordert dat zoveel mogelijk Nieuwkopers zich betrokken en waardevol kunnen voelen tijdens elke fase van hun leven.

" " " "

Positieve gezondheid

Je goed voelen heeft niet alleen te maken met lichamelijke klachten. Steeds meer blijkt dat juist ook onze manier van leven en ons welzijn invloed hebben op ons gevoel van gezondheid. Dit noemen we positieve gezondheid. Mensen worden niet alleen gezonder van de sportschool, maar ook van fijne vriendschappen, zinvolle bezigheden en van het kunnen genieten van kleine dagelijkse gebeurtenissen. Machteld Huber is een onderzoekster die heeft uitgezocht welke factoren invloed hebben op het gevoel van gezondheid. Deze factoren zijn samengevat in zes categorieƫn: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. In Nieuwkoop nemen we het gedachtegoed van positieve gezondheid als uitgangspunt om te bedenken hoe we vanuit onze verantwoordelijkheden aan onze inwoners de mogelijkheden kunnen geven om zich tijdens elke fase van hun leven gezond en gelukkig te ontwikkelen.

Bijeenkomsten

Tijdens drie druk bezochte bijeenkomsten hebben de subsidie ontvangende organisaties uit de gemeente Nieuwkoop meegedacht over een goed leven in Nieuwkoop. Waar gaat het om in de Nieuwkoopse samenleving? Wat vinden we belangrijk? En wat is de rol van de verenigingen en organisaties daarbij? Hoe kunnen zij bijdragen aan een kans voor iedereen om actief  mee te doen in onze samenleving? Met deze vragen gingen de aanwezigen aan de slag. In groepjes werd gekeken naar de activiteiten die al worden georganiseerd. Er werden succesverhalen gedeeld en kansen op samenwerking tussen organisaties verkend. De input van de drie bijeenkomsten nemen we mee bij het formuleren van bouwstenen voor het nieuwe subsidiebeleid.

Vervolg

Begin december bespreekt het college van B&W de input uit  de bijeenkomsten met de gemeenteraad. Daarna wordt een concept subsidiebeleid geschreven. Dit concept wordt voorgelegd aan een klankbordgroep met leden van verenigingen die de actief willen meedenken over het subsidiebeleid. In het tweede kwartaal van 2016 besluit de gemeenteraad over het nieuwe beleid dat vanaf 1 januari 2017 kan ingaan.  

Top