Duurzaamheidsagenda (15-08-2016)

Dit item is verlopen op 29-08-2016.

In 2015 stelde de gemeenteraad de Duurzaamheidsagenda 2015-2018, met daarin ambities voor de gemeente Nieuwkoop op het gebied van duurzaamheid, vast.

In samenwerking met verschillende partijen is onderzocht op welke manier die ambities vertaald konden worden naar concrete acties. Deze concrete acties zijn nu samengevoegd in het Actieprogramma Duurzaamheid 2016-2018. Het actieprogramma is opgebouwd rondom een aantal inhoudelijke speerpunten, te weten: Duurzaam vastgoed, Duurzaam werken, Duurzame mobiliteit, Afvalbeleid en Intern beleid. Per speerpunt staan acties vermeld die zullen bijdragen aan het verduurzamen van de gemeente. In het actieprogramma is daarnaast een belangrijke plaats ingeruimd voor communicatie rondom duurzaamheid en de speerpunten. Het actieplan wordt nog voorgelegd aan de gemeenteraad.

Top