Drukbezochte inloopbijeenkomst Ter Aar (06-05-2017)

Dit item is verlopen op 20-05-2017.

Woensdag 19 april kwamen veel inwoners van Ter Aar naar basisschool De Vosseschans om mee te denken over de ontwikkelingen in Ter Aar.

Tijdens de drukbezochte bijeenkomst konden de belangstellenden meedenken over de sporthal in Ter Aar en informatie krijgen over de ontwikkelingen rondom het Integraal Kindcentrum en verkeer.

Alle drie de onderwerpen werden goed bezocht, al kwamen de meeste bezoekers voor de sporthal. Voor de sporthal zijn drie scenario’s uitgewerkt:

1) renoveren van de huidige sporthal De Vlinder

2) bouw van een nieuwe sporthal met horecagelegenheid bij het Integraal Kindcentrum

3) bouw van een nieuwe sporthal (met kantine) bij het Integraal Kindcentrum en een horecagelegenheid op de plek van De Vlinder

Momenteel inventariseert de gemeente samen met een begeleidingsgroep* alle reacties van de inwoners. Naar aanleiding van alle reacties wordt een lijst opgesteld met de belangrijkste aandachtspunten die nog verder onderzocht worden.

Op dinsdagavond 20 juni 2017 is er een meningsvormende raad over de locatie van de sporthal in Ter Aar. Een afvaardiging van diverse betrokken wordt uitgenodigd om aan tafel deel te nemen aan de discussie over het dan door het college van B&W aangeboden raadsvoorstel. Naar verwachting neemt de gemeenteraad op 6 juli een definitief besluit over de locatie voor een sporthal in Ter Aar en een welk scenario. We houden u op de hoogte via Nieuwkoop Nieuws en de website nieuwkoop.nl/sporthalteraar.

* De begeleidingsgroep bestaat uit een afvaardiging van alle politieke partijen: Marco Slinger (SBN), Leon Zoet (CDA), Kees Hagenaars (MPN-PN), Tom de Kleer(VVD), Marcel Touw (D66) en Elias van Belzen (SGP-CU).

Top