DROMEN – DURVEN - DOEN (13-05-2016)

Dit item is verlopen op 27-05-2016.

Project Start’s Tof succesvol afgerond.

De afgelopen drie maanden namen 20 enthousiaste mensen deel aan het project Start’s Tof. Met het project helpt de gemeente mensen met een (bijstands)uitkering bij het vinden van een leuke baan of het starten van een eigen bedrijf. Tijdens het project werden de deelnemers ondersteund door twee coaches en ervaren ondernemers uit de buurt.

Alle deelnemers hebben met het project grote stappen gezet op weg naar een baan. Doordat zij regelmatig bij elkaar kwamen, leerden ze veel van elkaar en vonden ook steun bij elkaar. Door de verschillende kwaliteiten per persoon werden alle deelnemers als individu sterker. Hun zelfvertrouwen is gegroeid, ze voelen zich zekerder en ondernemender.

De meerderheid van de  deelnemers heeft inmiddels een baan gevonden, is gestart met een eigen bedrijf of start binnen 2 maanden met een bedrijf. Ook een deelnemer van bijna 60 jaar heeft een baan gevonden. Hij gaf de groep de volgende boodschap mee: “Houd hoop, geloof in jezelf en gebruik de mensen om je heen, je netwerk, bij het realiseren van je doel!”

En een andere deelnemer zei: “Mijn zelfvertrouwen heeft zo’n boost gekregen, waardoor ik ook in het dagelijkse leven in positieve zin ben veranderd.”

Ook wethouder Veninga is enthousiast over het project. “Leuk om te zien hoe deze leergierige en gemotiveerde deelnemers dit traject doorlopen hebben en dat dit heeft geleid tot mooie resultaten. Ik wens ze veel succes bij hun verdere loopbaan.”

Top