Dorpsraad Het Vosje opgericht! (14-09-2016)

Dit item is verlopen op 28-09-2016.

Al vanaf begin 2014 is er toegewerkt naar dit moment: de oprichting van dorpsraad Het Vosje.

Na een bewonersenquête in Ter Aar en Korteraar en het samenstellen van werkgroepen op het gebied van bijvoorbeeld  verkeer, huisvesting en zorg werd een dorpsplan opgesteld. Voorzitter Jan Houdijk licht toe: ‘’Gezien het animo van de inwoners en de resultaten uit de enquête, kunnen we zeggen dat een dorpsraad gewenst is. We willen met elkaar het dorp leefbaar en gezellig houden. Daar zet ik me graag voor in.’’

Het bestuur ziet Het Vosje als vereniging voor en door de inwoners van Ter Aar en Korteraar. ‘’Dat vraagt vertrouwen, respect en waardering van twee kanten. Hoe meer mensen met ons meedenken en doen, hoe beter. We zijn bijvoorbeeld nog op zoek naar iemand die goed is in PR. Bijvoorbeeld het onderhouden van een Facebookpagina en een website’’, vertelt secretaris Greetje Griffioen-Besemer.

Wat kan een dorpsraad voor de dorpen Ter Aar en Korteraar betekenen? ‘’We kunnen vooral zorgen voor verbinding in de dorpen. Zorg en aandacht voor iedereen die dat nodig heeft, jong of oud. De mooie dingen die we met elkaar hebben willen we koesteren. Bij plannen van de overheid willen we betrokken raken, zodat we de belangen van onze dorpen kunnen aankaarten’’. Op de eerste algemene ledenvergadering wil het bestuur weten wat er leeft en welke onderwerpen voorrang moeten hebben. Het dorpsplan is daarbij de leidraad. Het plan vindt u op www.nieuwkoop.nl/dorpsraden. Wilt u meer informatie over dorpsraad Het Vosje of wilt u lid worden? Het kersverse bestuur, bestaande uit Jan Houdijk, Greetje Griffioen-Besemer, Thea Verzaal, Heidi Snoek, Krijn Vis en Marja de Wit-Roukes, gaat de inwoners van Korteraar en Ter Aar daar binnenkort over informeren.  

Top