Denk mee over inrichting Ruygeborg 2 (13-03-2016)

Dit item is verlopen op 31-03-2016.

De provincie Zuid Holland is verantwoordelijk voor een aantal natuuropgaven. Zij heeft de stuurgroep ‘Veenweiden Gouwe Wiericke’ opdracht gegeven om een aantal nieuwe natuurgebieden te ontwikkelen.

Een van deze natuurprojecten is Ruygeborg 2. Dit gebied, tussen Ruygeborg 1 en het dorp Noorden, is door de Provincie aangemerkt als ‘nieuwe natuur’. Het is de bedoeling dat Ruygeborg 2 een buffer vormt voor de Nieuwkoopse Plassen en de plassen verbindt met natuurgebied de Groene Jonker.  Ook moet de buffer voorkomen dat er water vanuit de plassen wegsijpelt naar het lagere poldergebied.

Als kick-off van het project organiseert de stuurgroep samen met de gemeente op 30 maart een inloopbijeenkomst. We vragen alle belangstellenden om actief mee te denken over de inrichting van het nieuwe natuurgebied. Dit kan aan de hand van uw eerste ideeen over de inrichtingsmogelijkheden, referentiebeelden, voorkeuren en ervaringen met bijvoorbeeld Ruygeborg 1 en de Groene Jonker. Het is de bedoeling dat na deze kick-off een klankbordgroep wordt gevormd van inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. De klankbordgroep denkt en werkt actief samen met de stuurgroep om zo het natuurgebied te ontwikkelen. Komt u ook?

Wanneer 30 maart
Waar Gemeentehuis Nieuwveen, Teylersplein 1
Hoe laat 20.00 - 22.00 uur

Gouwe Wiericke is zowel een uniek natuur- en recreatiegebied als een economisch sterk landbouwgebied. De Nieuwkoopse en Reeuwijkse Plassen en de open veenweidegebieden eromheen, met hun kenmerkende verkavelingpatroon, bieden ruimte aan natuur, veeteelt en recreatie. Met het programma vergroten we de biodiversiteit, zorgen voor beleefbare natuur, stimuleren een duurzame versterking van de melkveehouderij, bevorderen recreatie en versterken de economie. Samen met alle partijen in het gebied werken we zo samen aan de toekomst van dit unieke plassen- en polderlandschap.  

Top