Definitief ontwerp Noordse Dorpsweg vastgesteld (15-07-2017)

Dit item is verlopen op 29-07-2017.

Het college van B&W heeft het definitieve ontwerp voor de reconstructie Noordse Dorpsweg vastgesteld.

De komende tijd worden er verschillende werkzaamheden uitgevoerd op de Noordse Dorpsweg. Zowel bovengronds, ondergronds als aan het water: Liander gaat werkzaamheden uitvoeren aan kabels en leidingen (fase 1), het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan de dijk (fase 2) en de gemeente aan het wegdek (fase 3).

In samenwerking met dorpsraad De Koet heeft de gemeente hard gewerkt aan het plan voor de Noordse Dorpsweg. Het resultaat was het voorlopig ontwerp: hierin staat hoe de weg, het fietspad, voetpad en groen eruit komt te zien. In april vorig jaar konden alle inwoners het plan te bekijken en verbeterpunten aan te dragen. Daarvan is ruimschoots gebruik gemaakt. Alle aangedragen suggesties zijn beoordeeld en waar mogelijk in het definitief ontwerp verwerkt.

Aannemerscombinatie Hakkers en Mourik

Burgemeester en wethouders stelde het definitief ontwerp vast en hiermee gaat de aannemer aan de slag. Aannemerscombinatie Hakkers en Mourik voert de werkzaamheden aan de dijk en de weg uit. Op dit moment is Liander bezig met het vervangen van de gasleiding en de elektriciteitsleiding (fase 1). Het is de bedoeling dat de werkzaamheden aan de weg en de dijk (fase 2 en 3) begin september starten. Naar verwachting is het werk medio april 2018 klaar. Voordat we starten informeren wij u over alle belangrijke zaken rondom de werkzaamheden aan de Noordse Dorpsweg, zoals de fasen waarin gewerkt wordt, bereikbaarheid en de omleidingsroute.

Meer informatie

Benieuwd naar het ontwerp? Op www.nieuwkoop.nl/noordsedorpsweg kunt u het definitieve ontwerp inzien. Hier vindt u ook een overzicht van de reacties en hoe deze zijn verwerkt in het definitieve plan.

Top