Definitief ontwerp Aardamseweg Ter Aar vastgesteld (08-09-2016)

Dit item is verlopen op 22-09-2016.

Het college van B &W heeft het definitieve ontwerp voor de herinrichting Aardamseweg Ter Aar vastgesteld.

In samenwerking met de werkgroep Verkeersveiligheid Aardamseweg en de klankbordgroep Verkeersveiligheid Ter Aar Zuidwest heeft de gemeente hard gewerkt aan het plan voor een verkeersveilige Aardamseweg. Het resultaat was het voorlopig ontwerp. In mei van dit jaar hebben alle inwoners de gelegenheid gehad het plan te bekijken en verbeterpunten aan te dragen. Daarvan is ruimschoots gebruik gemaakt. Alle aangedragen suggesties zijn beoordeeld en waar mogelijk in het definitief ontwerp verwerkt.

Werkzaamheden starten in het voorjaar van 2017

Met het vaststellen van het definitief ontwerp ligt het plan voor de herinrichting nu vast en start de gemeente met de technische voorbereiding en de aanbesteding van de werkzaamheden. De planning is dat de gegunde aannemer in het voorjaar van 2017 met de werkzaamheden gaat beginnen. Voor die tijd wordt nog een informatieavond georganiseerd met aannemer, gemeente en bewoners over de uitvoering en planning van de werkzaamheden.  

Het definitieve ontwerp en het groenontwerp kunt u hieronder downloaden. Hier vindt u ook een overzicht van de reacties en hoe deze zijn verwerkt in het definitieve plan. Het voorlopig ontwerp vindt u via deze link: http://www.nieuwkoop.nl/home/nieuws_44105/item/inloopbijeenkomst-aardamseweg_236807.html

Top