De woonvisie 2016 – 2025 is op 6 oktober vastgesteld (24-10-2016)

Dit item is verlopen op 07-11-2016.

Samen met veel lokale partijen heeft de gemeente Nieuwkoop een nieuwe woonvisie opgesteld. De nieuwe woonvisie speelt in op de huidige situatie en geeft richting aan toekomstige beleidskeuzes.

De belangrijke thema’s/aandachtspunten in de nieuwe woonvisie zijn een aantrekkelijke woongemeente voor jongeren en jonge gezinnen, voldoende en betaalbare woningen en aandacht voor wonen met zorg en welzijn. Per thema beschrijft de woonvisie welke ontwikkelingen we zien en wat we willen bereiken. 

De woonvisie is te downloaden op deze site bij de raadsstukken. 

Top