De Verbinding: zorg in de buurt (19-10-2017)

Dit item is verlopen op 02-11-2017.

Gebouw Centrum voor Jeugd en Gezin Nieuwkoop heet voortaan De Verbinding!

De Verbinding’. Dit is de nieuwe naam van het pand aan de Achterweg waar maar liefst tien (zorg)organisaties samen werken. Wethouder Annette Pietersen opende vrijdag 6 oktober het vernieuwde gebouw.

Zorg in de buurt

Wethouder Pietersen gaf in haar toespraak aan dat het belangrijk is dat er professionele zorg in de buurt is en dat deze zorg makkelijk te bereiken is. “Toegeven dat je ondersteuning nodig hebt is al moeilijk genoeg. Om goede ondersteuning te vinden moet de drempel zo laag mogelijk zijn. En als je de drempel over bent, wil je dat er zorgverleners zijn die echt luisteren naar jouw probleem en met je meedenken over een goede aanpak. Zorgverleners die individueel hun expertise hebben, maar ook onderling samenwerken als dat nodig is. En dat gebeurt in De Verbinding.”

Prijsvraag nieuwe naam

De naam Centrum voor Jeugd en Gezin dekte niet helemaal meer de lading van het pand. Aan de hand van een prijsvraag werd gezocht naar een pakkende naam voor het nieuwe gebouw. Winnares Elly Blijleven vond De Verbinding een passende naam. De straat achter het gebouw heet De Verbinding en ook de verschillende partijen die met elkaar samenwerken symboliseren die ‘verbinding’. Na het onthullen van het naambord werd het glas geheven door de vele aanwezigen. Daarna kon iedereen rondkijken in het gebouw. De organisaties lieten zien wat zij doen en waarvoor je bij ze terecht kunt. Voor de jeugd was er een schmink- en knutselhoek. Ook was er een sneltekenaar, die snel een karikatuur van diverse bezoekers maakte. Een informatieve, gezellige middag voor jong en oud.

Organisaties in De Verbinding

Centrum voor Jeugd en Gezin - Kwadraad - Tom in de buurt - Onafhankelijke clientondersteuning - Wmo-team gemeente Nieuwkoop - Sociaal Team – Politie – Homestart – Halt - Jeugd en Jongerenwerk - Jeugd Preventie Team

Nieuw adres (voorheen Achterweg 7) De Verbinding 1, 2421 EX, Nieuwkoop

Waarvoor kunt u terecht in De Verbinding?

In De Verbinding kunt u terecht met al uw grote en kleine (zorg) vragen. De (zorg) organisaties in De Verbinding staan voor u klaar. Maak wel eerst even een afspraak. Meestal helpen zij u direct, maar soms speelt er meer. Samen met u kijken medewerkers hoe eventuele andere hulpvragen opgelost kunnen worden. Heeft u een hulpvraag? Neem dan contact op met een van onderstaande organisaties.

Vragen over jeugd en gezin?

Heeft u een algemene vraag over opvoeding of gezond opgroeien? Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij zijn bereikbaar via www.cjgnieuwkoop.nl of bel met 088-254 2384. Heeft u zorgen over uw kind (tot ca. 18 jaar) of over uw gezinssituatie? Dan kun u bellen met onze jeugd en gezinsteams via telefoonnummer 088-254 2356.

Maatschappelijke ondersteuning nodig?

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en mee te doen in de samenleving. Heeft u behoefte aan een hulpmiddel, woningaanpassing of huishoudelijke hulp? Neem dan contact op met de gemeente Nieuwkoop via www.nieuwkoop.nl. U kunt ook bellen via telefoonnummer 14 0172.

Heeft u als volwassene hulp nodig bij het organiseren van uw dagelijks leven?

Denk hierbij aan uw dagbesteding, zelfstandig wonen of het voeren van uw administratie. Dan kunt u het beste contact opnemen met Tom in de Buurt via www.tomindebuurt.nl of via telefoonnummer 088-900 4567.

Vragen over werk en inkomen?

Voor vragen over uw uitkering of financiële ondersteuning kunt contact opnemen met het Serviceplein in Alphen aan den Rijn. Zij zijn bereikbaar via www.alphenaandenrijn.nl of via telefoonnummer 14 0172.

Meerdere vragen of ondersteuning nodig bij uw zorgvraag?

Heeft u meerdere vragen? Kies dan de organisatie die hoort bij uw meest belangrijke of urgente vraag. Via uw eerste contact kunnen andere noodzakelijke organisaties betrokken worden. Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het formuleren van uw zorgvraag of bij uw contacten met zorgverleners en instanties? Dan kunt u contact opnemen met onze onafhankelijke clientadviseur Johnny Versteeg. U kunt hem bereiken via 06-10734375 of per email j.versteeg@meezhn.nl.

Top