Controle adresgegevens (25-06-2017)

Dit item is verlopen op 09-07-2017.

De gemeente Nieuwkoop voert adresonderzoeken uit. Dit doen we om er zeker van te zijn dat de persoons- en adresgegevens die in de basisregistratie personen (BRP) staan ook juist zijn.

Deze gegevens worden namelijk door alle overheidsinstanties gebruikt. Als de gegevens niet kloppen kan dat grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld toeslagen, uitkeringen, pensioen etc..  Toch komt het voor dat iemand op een ander adres woont, dan waar hij of zij ingeschreven staat.

Geef uw verhuizing op tijd door

Het is belangrijk dat u uw verhuizing op tijd doorgeeft aan de gemeente waar u gaat wonen. Dit kan vanaf vier weken vóór de verhuisdatum tot vijf dagen na de verhuizing. Ook als u, bijvoorbeeld minimaal vier maanden op een vakantieadres verblijft of werkt in een ander land en langer dan acht maanden per jaar niet op uw adres woont, geeft u dit door.  Bij twijfel of na signalen van andere overheidsinstanties, ondernemingen of inwoners starten wij een adresonderzoek. U kunt ook zelf een adresonderzoek bij ons aanvragen als er op uw adres personen ingeschreven staan die daar niet meer wonen. Via www.mijnoverheid.nl kunt u nagaan op welk adres u staat ingeschreven.

Controle voor verbeteren kwaliteit

Naast een administratief onderzoek bezoeken medewerkers toezicht en handhaving van de gemeente adressen om te kijken wie er op een adres wonen. Deze medewerkers zullen zich bij een huisbezoek altijd legitimeren. De resultaten van deze huisbezoeken worden gebruikt om de kwaliteit van geregistreerde gegevens in de BRP te verbeteren. 

Wilt u een verhuizing doorgeven? Dit kan gemakkelijk online met uw DigiD.

Top