BuurtWhatsApp (09-02-2018)

Dit item is verlopen op 23-02-2018.

In een BuurtWhatsAppgroep waarschuwen buurtbewoners elkaar snel bij verdachte situaties en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht.

In onze gemeente zijn inmiddels al veertig WhatsApp groepen actief. Ook een aantal inwoners van de kern Korteraar heeft het initiatief genomen tot de oprichting van Buurtpreventie Korteraar. Een van de initiatiefnemers Ruud Hoogeboom: “Ondanks voortdurende inspanning van gemeente en politie is buurtveiligheid niet  vanzelfsprekend. Oplettendheid van buurtbewoners en het gebruik van een Buurt-WhatsApp, levert volgens ons een positieve bijdrage. Een bijdrage die in sommige gevallen het verschil kan maken.”

Vragen en informatie

Wilt u aansluiten bij een WhatsAppgroep kijk dan op www.wabp.nl voor de contactadressen. Hier vindt u ook informatie over hoe u een eigen groep opricht. Of neem  contact op met Bart Buijks of Wendel van Genderen van team Toezicht en Handhaving via 14 0172. De gemeente stelt per WhatsAppgroep twee bordjes beschikbaar, waarmee u kunt laten zien dat er een buurtWhatsAppgroep actief is.

Top