Breedband internet: Wie wil meedenken (02-10-2015)

Dit item is verlopen op 31-10-2015.

Internet speelt een steeds grotere rol in ons dagelijks werk en leven. De hoeveelheid data die we via internet versturen neemt snel toe. Nieuwe toepassingen in de zorg, landbouw, onderwijs en bedrijfsleven stellen hogere eisen aan onze breedbandnetwerken. 
 

Hoogwaardig breedband is nog niet overal in de gemeente Nieuwkoop beschikbaar. Vooral de buitengebieden zijn voor commerciële partijen vaak niet interessant. Het initiatief voor snel internet moet daarom vanuit inwoners en bedrijven komen.

De gemeenteraad heeft onderzocht of er één breedband oplossing voor de gehele gemeente Nieuwkoop gevonden kan worden. Dit wordt niet haalbaar geacht wegens de grote financiële risico’s. Daarom wil de gemeenteraad dat de gemeente in overleg met bestaande en nieuwe partijen inzet op verbetering van bestaande netwerken en gebruik maakt van nieuwe netwerken en technologieën.

De gemeente wil een team van vrijwilligers samenstellen bestaande uit ondernemers, leden van dorpsraden, it-specialisten e.d. Dit team kan initiatieven van bewoners of bedrijven ondersteunen of een bijdrage leveren in het organiseren van collectieven zodat het voor leveranciers aantrekkelijker wordt om breedband beter beschikbaar te maken.

Heeft u belangstelling voor dit onderwerp en wilt u meedenken? Meld u aan voor 1 november 2015 via breedband@nieuwkoop.nl. Voor nadere informatie kun u ook gebruik maken van dit e-mailadres.

Top