Bouw extra huurwoningen (21-03-2016)

Dit item is verlopen op 04-04-2016.

De afgelopen periode onderzochten  een aantal locaties op mogelijkheden om daar extra huurwoningen te realiseren (tijdelijk of permanent). Dit naar aanleiding van de verhoogde taakstelling voor huisvesting van statushouders.

Het gaat om de locaties:

  • Ter Aar (Middelweg),
  • Langeraar (Damstaete, Vivero),
  • Nieuwveen (Teylerspark, Verwondering en A.H.Kooistrastraat),
  • Zevenhoven (Stationsweg) en
  • Nieuwkoop (Het Koetshuis).

Tijdens een aantal inloopbijeenkomsten konden inwoners kennis nemen van de plannen per locatie. Ook is aan de inwoners gevraagd om mee te denken over deze voorstellen en aan te geven waar rekening mee moet worden gehouden. Deze opmerkingen zijn onderdeel van het onderzoek.Het college doet de raad een aantal voorstellen voor huisvesting, op basis van de onderzoeken.  Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad dit voorstel op 7 april tijdens de Meningsvormende Raad. Inwoners kunnen tijdens de meningsvormende raad inspreken.

Waarom zijn extra woningen nodig?

De bouw van extra woningen is nodig, omdat de vraag naar huurwoningen in korte tijd erg is toegenomen. Dit komt door de grote toestroom aan statushouders. Statushouders zijn mensen die een verblijfsvergunning voor vijf jaar hebben gekregen. Dit jaar moeten wij, als gemeente, ca. 60-90 statushouders plaatsen. Bij dit aantal worden ook nareizende familieleden (door gezinshereniging) meegerekend. Deze taakstelling krijgen wij opgelegd door de Rijksoverheid. Als wij niet zelf aan deze verplichting voldoen, dan neemt de provincie de regie over de plaatsingen over. Om de huisvestingstaak goed uit te voeren én om te voorkomen dat de wachttijd voor reguliere woningzoekenden teveel oploopt, moeten er extra huurwoningen komen. Het college en de gemeenteraad hebben overlegd over locaties die mogelijk geschikt zijn om snel wooneenheden toe te voegen. Uit die gesprekken kwamen acht locaties naar voren, die we nu verder onderzoeken op mogelijkheden. De keuze voor de acht locaties betekent niet per se dat daar (alleen maar) statushouders komen te wonen. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om statushouders zoveel mogelijk gespreid te huisvesten. De uitkomsten van de onderzoeken leggen we in april voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit op dat moment welke locaties ook echt gebruikt zullen worden, op welke manier, en in welke volgorde. Naar verwachting bespreekt de raad dit tijdens de meningsvormende raad op 7 april en neemt een besluit op de besluitvormende raad op 21 april.

Meer informatie per kern of locatie

Voor de inloopavonden zijn nieuwsbrieven gemaakt waarin wij uitgebreider ingaan op verschillende vragen. Er wordt een toelichting gegeven op de desbetreffende locatie(s), welke ideeën er zijn voor de locatie, wat er nog onderzocht wordt en wat er moet gebeuren voordat de locatie mogelijk in gebruik wordt genomen. De nieuwsbrieven  kunt u hieronder downloaden.

Te downloaden:

Meer nieuws

Veelgestelde vragen
Nieuwsbericht 19 februari 2016 - Bouw extra huurwoningen inloopavonden
Nieuwsbericht 8 februari 2016 - raad stemt in met nader onderzoek huisvesting statushouders
Nieuwsbericht 15 januari 2016 - raad vergadert over huisvesting statushouders
Nieuwsbericht 7 januari 2016 - geen AZC
Nieuwsbericht 31 december 2015 - reacties huisvesting statushouders
Nieuwsbericht 17 december 2015 - raadsvoorstel huisvesting statushouders
Nieuwsbericht 24 november 2015 - inloopbijeenkomst en mogelijke locaties
Nieuwsbericht 18 november 2015 - aankondiging inloopbijeenkomst
Nieuwsbericht 4 november 2015 - evaluatie crisisnoodopvang en informatiebijeenkomst
Nieuwsbericht 15 oktober 2015 - liveblog crisisnoodopvang vluchtelingen 

Top