Bouw extra huurwoningen (19-02-2016)

Dit item is verlopen op 21-03-2016.

Inloopavonden over onderzoek extra huisvesting

Op dit moment onderzoeken wij een aantal locaties op mogelijkheden om daar extra huurwoningen te realiseren (tijdelijk of permanent). Dit naar aanleiding van de verhoogde taakstelling voor huisvesting van statushouders. Het gaat om de locaties:

  • Ter Aar (Middelweg),
  • Langeraar (Damstaete, Vivero),
  • Nieuwveen (Teylerspark, Verwondering en A.H.Kooistrastraat),
  • Zevenhoven (Stationsweg) en
  • Nieuwkoop Koetshuis).

Wij nodigen u van harte uit voor een inloopavond over de locatie(s) bij u in de buurt. Op deze avond informeren wij u over de stand van zaken en gaan we graag met u in gesprek over vragen en zorgen die mogelijk nog overblijven. Direct omwonenden ontvangen van ons een brief met een uitnodiging.

Waarom zijn extra woningen nodig?

De bouw van extra woningen is nodig, omdat de vraag naar huurwoningen in korte tijd erg is toegenomen. Dit komt door de grote toestroom aan statushouders. Statushouders zijn mensen die een verblijfsvergunning voor vijf jaar hebben gekregen. Dit jaar moeten wij, als gemeente, ca. 60-90 statushouders plaatsen. Bij dit aantal worden ook nareizende familieleden (door gezinshereniging) meegerekend. Deze taakstelling krijgen wij opgelegd door de Rijksoverheid. Als wij niet zelf aan deze verplichting voldoen, dan neemt de provincie de regie over de plaatsingen over. Om de huisvestingstaak goed uit te voeren én om te voorkomen dat de wachttijd voor reguliere woningzoekenden teveel oploopt, moeten er extra huurwoningen komen. Het college en de gemeenteraad hebben overlegd over locaties die mogelijk geschikt zijn om snel wooneenheden toe te voegen. Uit die gesprekken kwamen acht locaties naar voren, die we nu verder onderzoeken op mogelijkheden. De keuze voor de acht locaties betekent niet per se dat daar (alleen maar) statushouders komen te wonen. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om statushouders zoveel mogelijk gespreid te huisvesten. De uitkomsten van de onderzoeken leggen we in april voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit op dat moment welke locaties ook echt gebruikt zullen worden, op welke manier, en in welke volgorde. Naar verwachting bespreekt de raad dit tijdens de meningsvormende raad op 7 april en neemt een besluit op de besluitvormende raad op 21 april.

Praat u mee?

Wij willen graag met u delen wat het onderzoek naar de locaties tot nu toe heeft opgeleverd. We zullen per locatie presenteren welk soort woningen we als optie in gedachten hebben. Ook vertellen we hoe we om willen gaan met de toewijzing van de nieuwe woningen. Daarnaast laten wij u weten wat we hebben gedaan met eerder ingebrachte opmerkingen. Daarbij gaat het ook over sociale aspecten zoals het gevoel van veiligheid en de begeleiding van statushouders. We gaan graag met u in gesprek over deze resultaten en horen graag welke vragen en aandachtspunten er nog overblijven.

Datum Locatie Tijd
29 februari 2016 Zevenhoven, Oude gemeentewerf, Stationsweg 3 18.30 - 21.00 uur
1 maart 2016 Nieuwveen, Gemeentehuis, Teylersplein 1 17.30 - 21.00 uur
2 maart 2016 Langeraar, Parola, Langeraarseweg 37 18.30 - 21.00 uur
2 maart 2016 Ter Aar, Gemeentekantoor, Aardamseweg 4 18.30 - 21.00 uur
9 maart 2016 Nieuwkoop, De Rank, Reghthuysplein 19 18.30 - 21.00 uur

Meer nieuws

Veelgestelde vragen
Nieuwsbericht 8 februari 2016 - raad stemt in met nader onderzoek huisvesting statushouders
Nieuwsbericht 15 januari 2016 - raad vergadert over huisvesting statushouders
Nieuwsbericht 7 januari 2016 - geen AZC
Nieuwsbericht 31 december 2015 - reacties huisvesting statushouders
Nieuwsbericht 17 december 2015 - raadsvoorstel huisvesting statushouders
Nieuwsbericht 24 november 2015 - inloopbijeenkomst en mogelijke locaties
Nieuwsbericht 18 november 2015 - aankondiging inloopbijeenkomst
Nieuwsbericht 4 november 2015 - evaluatie crisisnoodopvang en informatiebijeenkomst
Nieuwsbericht 15 oktober 2015 - liveblog crisisnoodopvang vluchtelingen 

Meer informatie per kern of locatie

Tijdens de inloopavonden zijn nieuwsbrieven beschikbaar waarin wij uitgebreider ingaan op verschillende vragen. Er wordt een toelichting gegeven op de desbetreffende locatie(s), welke ideeën er zijn voor de locatie, wat er nog onderzocht wordt en wat er moet gebeuren voordat de locatie mogelijk in gebruik wordt genomen. De nieuwsbrieven worden per kern op de avond van de inloopbijeenkomst geplaatst onderaan deze pagina.

Top