Binnenlopen bij TOM (08-05-2016)

Dit item is verlopen op 22-05-2016.

TOM in de buurt is voortaan iedere maandagavond aanwezig in de Kaleidoskoop. Inwoners van de gemeente Nieuwkoop kunnen dan vragen stellen over zorg en welzijn.

De wijkcoach geeft antwoord op vragen over  bijvoorbeeld hulpverlening en dagbesteding.  Ook mensen die vrijwilligerswerk willen doen, kunnen bij TOM in de buurt terecht. De inloop is van 19.30 tot 20.00 uur in Kaleidoskoop, De Verbinding 2 in Nieuwkoop.

TOM is zorg en welzijn in de buurt. Individueel èn met elkaar. Zorg- en welzijnsorganisaties slaan de handen ineen, zodat mensen persoonlijke zorg blijven krijgen. Samen zorgen voor een passend zorg- en welzijnsaanbod. Eén aanspreekpunt voor alle aanbieders van ondersteuning in de buurt. Dat is TOM. Neem contact op met telefoonnummer 088 900 4567 of mail team.nieuwkoop@tomindebuurt.nl. Tom in de buurt heeft ook een Facebook-pagina.

Top