Bijeenkomsten nieuw subsidiebeleid (16-06-2016)

Dit item is verlopen op 07-07-2016.

Op 14 juni stelde het college van B&W de nieuwe subsidieregeling vast. Met het nieuwe subsidiebeleid verandert ook de aanvraagprocedure rondom de subsidies.

We vragen aanvragers om duidelijk aan te geven welke maatschappelijke bijdrage zij leveren aan de Nieuwkoopse samenleving. We stimuleren samenwerking tussen verschillende partijen en stellen hiervoor een nieuwe subsidie beschikbaar, de innovatiesubsidie. Een andere wijziging is dat organisaties nu tot 1 oktober de tijd hebben een aanvraag in te dienen.

We organiseren voor vrijwilligersorganisaties drie bijeenkomsten om de veranderingen rondom de subsidies toe te lichten. Tijdens de bijeenkomsten is ook ruimte om vragen stellen. U bent welkom op de volgende momenten:

Dinsdag           28 juni 2016                  19.30 tot 21.00 uur        Gemeentehuis in Nieuwveen

Woensdag       29 juni 2016                  14.30 tot 16.00 uur        Parola in Langeraar

Dinsdag           5 juli 2016                     19.30 tot 21.00 uur        De Steupel in Nieuwkoop

Aanmelden kan via goedleven@nieuwkoop.nl onder vermelding van naam, organisatie en aantal mensen dat komt. Vragen? Stuur een mail naar goedleven@nieuwkoop.nl of bel 14 0172 en vraag naar Marion Nieuwkoop of Stefanie Peters.

Top