Bijeenkomst over mantelzorg (22-09-2015)

Dit item is verlopen op 13-10-2015.

Wij horen graag van mantelzorgers ideeën over hoe wij ondersteuning van mantelzorgers in Nieuwkoop het beste kunnen organiseren. 12 oktober 2015 organiseren wij een bijeenkomst over de mantelzorg.  Bent u mantelzorger? Dan nodigen wij u van harte uit om langs te komen en mee te praten.

Datum:                maandag 12 oktober 2015       

Tijdstip:               20:00 uur (tot ongeveer 21:30 uur)

Locatie:               De Vlinder, Aardamseweg 75, Ter Aar

Tijdens de bijeenkomst willen wij graag met u van gedachten wisselen over:

Toegenomen beroep op mantelzorgers

Mantelzorg wordt steeds vaker gezien als oplossing om mensen langer zelfstandig te laten wonen en de inzet van professionele zorg te beperken. Het politieke beeld is dat mensen best meer voor elkaar kunnen zorgen. In hoeverre is een groter beroep op mantelzorgers haalbaar? Zit er inderdaad nog ruimte om meer voor elkaar te doen, of doen mensen nu al voor elkaar wat ze kunnen?

Respijtzorg

Respijtzorg is zorg die wordt ingezet om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten, door een professional of een vrijwilliger. De gemeente Nieuwkoop wil in 2016 extra inzetten op het uitbreiden van mogelijkheden voor respijtzorg. Aan welke vorm van respijtzorg hebben mantelzorgers in Nieuwkoop behoefte? En hoe zouden we dit het beste kunnen organiseren?

Mantelzorgwaardering

In 2015 heeft de gemeente Nieuwkoop mantelzorgwaardering georganiseerd in de vorm van een geldbedrag van € 200,--. Dit bedrag kunnen mensen die de mantelzorg ontvangen, aanvragen voor hun mantelzorger bij het Wmo-loket. Er volgt dan een gesprek met een klantadviseur, waarbij ook gekeken wordt of er andere vormen van ondersteuning nodig zijn.

We zijn benieuwd of u ervaring heeft met deze vorm van mantelzorgwaardering. Is deze vorm het meest geschikt of zijn er betere alternatieven?

Wij ontmoeten u graag op 12 oktober! Wilt u ons even laten weten of u komt? Dit kan via e-mail naar info@nieuwkoop.nl of telefonisch via 14 0172. U kunt dan vragen naar Rianne Steenbrink.

Top