Bijdrage voor duurzaam initiatief (13-01-2018)

Dit item is verlopen op 27-01-2018.

De gemeente Nieuwkoop stimuleert goede initiatieven voor en door inwoners en stelt geld beschikbaar om deze initiatieven te ondersteunen. Energiecoöperatie Duurzaam Woerdense Verlaat ontving een mooi bedrag van de gemeente.

Samen met vrienden en familie wilde Cor ’t Hooft uit Woerdense Verlaat zonnepanelen aanschaffen om zo een bijdrage te leveren aan een duurzamere maatschappij. Hiervoor heeft de overheid 3 jaar geleden de postcoderoosregeling  geïntroduceerd. Deze regeling maakt het mogelijk om binnen een postcodegebied gezamenlijk zonne-energie op te wekken zonder dat de zonnepanelen op het eigen dak hoeven te liggen. Deelnemers richten samen een coöperatie op of maken gebruik van een bestaande VVE (Vereniging Van Eigenaren) en investeren gezamenlijk in zonnepanelen. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling richtte Cor zijn eigen energiecoöperatie op en ontving daarvoor een financiële tegemoetkoming van de gemeente. Cor: “We beginnen nu met zes of zeven families maar hopen in de toekomst verder uit te bouwen. We kunnen dan ook kijken naar andere vormen van alternatieve, duurzame energiebronnen. Het is mooi dat dit soort initiatieven vanuit de gemeenschap opbloeien en dat de gemeente dit soort initiatieven ondersteunt.” Heeft u belangstelling voor dit initiatief of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Cor: hooft451@gmail.com. Ook ondernemers die hun dak ter beschikking willen stellen voor dit initiatief kunnen contact opnemen.

Top