Bewoners kiezen bomen (28-03-2017)

Dit item is verlopen op 11-04-2017.

De nieuwe boomsoort die langs het water geplant wordt in (een deel van) de Blaasbalg, Klinkhamer en Bootshaak in Nieuwkoop is bekend!

De keuze voor de nieuwe boomsoort lieten we over aan de aanwonenden. Zij konden kiezen uit drie boomsoorten: valse christusdoorn, zachte es en sierkers. Maar liefst 66% van de stemmen ging naar de boomsoort sierkers.

De huidige bomen zijn naar verhouding erg groot en nemen veel licht weg. Met een enquête hebben we aan de aanwonenden gevraagd wat we met de bomen moesten doen: behouden of vervangen. Driekwart van de aanwonenden koos voor het vervangen van de bomen. De bomen worden de komende weken geplant.

Top