Bestemmingsplan Glastuinbouw ter inzage (07-07-2016)

Dit item is verlopen op 19-08-2016.

Het bestemmingsplan ‘Glastuinbouw’ is aangepast en aangevuld. Zo is onder andere het nieuwe parkeerbeleid en de regeling voor webwinkels in het plan verwerkt en is de bouw van een aantal woningen mogelijk gemaakt.

Het ontwerp van het aangepaste bestemmingsplan ligt met ingang van 7 juli 2016 zes weken ter inzage. In deze zes weken kunt u reageren op het plan door een ‘zienswijze’ in te dienen bij de gemeenteraad. Het plan kunt u inzien bij het Klant Contact Centrum, op www.nieuwkoop.nl bij de bekendmakingen op onderwerp en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Top