Benoeming nieuwe leden monumentencommissie (12-05-2016)

Dit item is verlopen op 26-05-2016.

Het college heeft de heer P.J. Bosman en mevrouw E.C. van den Klinkenberg benoemd als nieuwe leden van de monumentencommissie. De monumentencommissie adviseert over Rijks- en gemeentelijke monumenten in de gemeente Nieuwkoop, veelal in samenhang met omgevingsvergunning- en subsidieaanvragen.

Gelet op de aanstelling voor een periode van vier jaar is afgesproken dat de leden van de commissie gespreid aftreden in tweetallen. Nu is het moment, dat de eerste twee leden hebben aangegeven af te treden per 1 juni 2016. Op de oproep hebben in totaal zes mensen gereageerd. De heer Bosman en mevrouw Van den Klinkenberg zijn hieruit geselecteerd als meest geschikte opvolgers. Met dit benoemingsbesluit komt het aantal leden van de commissie weer op zes. Het college wenst beiden veel succes toe voor de komende vier jaar.

Top