Beleidsvisie ‘gebruik recreatiewoningen’ vastgesteld (18-02-2018)

Dit item is verlopen op 11-03-2018.

In de gemeente Nieuwkoop liggen zeven recreatieparken* langs rivier de Kromme Mijdrecht. De parken hebben een recreatiebestemming, maar functioneren in de praktijk niet als zodanig.

Zo is 2/3 van de recreatiewoningen permanent bewoond. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat er duidelijkheid komt over het gebruik van de recreatiewoningen op de parken. Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college daarom een visie te ontwikkeld op het gebruik van de recreatiewoningen. Hieronder vallen ook de ‘losstaande’ recreatiewoningen in de gemeente. Op 1 februari 2018 stelde de gemeenteraad de beleidsvisie vast.

Beleidsvisie met drie strategieën uitgewerkt

Via een interactief proces is in 2017 samen met bestuurders van de recreatieparken een beleidsvisie opgesteld. In de visie staan vijf strategieën (mogelijkheden) beschreven over hoe de recreatiewoningen in de toekomst gebruikt kunnen worden. De strategie ‘wonen op een park’ heeft hierbij de voorkeur en is ook als voorkeurstrategie door de gemeenteraad overgenomen.

Hoe gaan we verder

Nu de visie is vastgesteld, kunnen we verder met het proces. Als eerste gaan we de voorkeursstrategie (wonen op een park) bespreken met de provincie Zuid-Holland. De provincie is namelijk tot nu toe geen voorstander van permanente bewoning op het park. Op basis van de onderzoeken en de visie willen we de provincie ervan overtuigen, dat permanent wonen op een park de beste optie is. Als de provincie akkoord gaat, kunnen we de bestemming van de woningen veranderden van recreatief naar reguliere bewoning. Dit moet via een bestemmingsplanprocedure.  

Wat betekent dit voor de eigenaren van een recreatiewoning

Via de parkbesturen worden de woningeigenaren op de hoogte gehouden van het proces. Als de provincie akkoord gaat met permanente bewoning op de parken, bespreken we eerst met de parkbesturen wat er allemaal nodig is om regulier wonen mogelijk te maken. Woningen moeten wellicht worden aangepast. Mogelijk moeten er ook aanpassingen komen op de parken zelf, bijvoorbeeld in de infrastructuur. Hier zijn kosten aan verbonden. Ook het wijzigen van een bestemming kost geld. Het bestuur van een park koppelt de informatie met kostenberaming terug aan de bewoners. Als de (meeste) bewoners vervolgens akkoord zijn, kunnen we de bestemming gaan wijzigen. We verwachten dat de bestemmingsplanprocedure op zijn vroegst in 2019 kan starten.  

Voor solitaire woningen geldt maatwerk

Binnen de gemeente staan ook diverse ‘solitaire’ recreatiewoningen, oftewel woningen voor recreatief gebruik die niet op een park staan maar vaak op particulier terrein. Voor deze woningen gaan we per woning kijken of permanente bewoning toegestaan kan worden of dat de woning echt voor recreatief gebruik blijft. In de laatste situatie zal handhavend worden opgetreden als de woning illegaal permanent wordt bewoond. Als een eigenaar van een recreatiewoning de bestemming wil wijzigen naar woonbestemming kan hij/zij hiervoor een principeverzoek indienen bij de gemeente.

*Dit zijn de parken Dolce Vita, Sans Souci, Beau Rivage I, Beau Rivage II, Kromme Mijdrecht, Park Verheijen en park Zomerlust

Top