Beleids- en beheerplan Openbaar Groen (10-12-2015)

Dit item is verlopen op 24-12-2015.

Het college van B&W heeft een beleids- en beheerplan openbaar groen opgesteld voor de periode 2016-2020.

Het beheerplan wordt binnenkort ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Met het beheerplan geeft het college haar visie op de inrichting van het groene deel van de openbare ruimte en het beheer daarvan. Speerpunten voor de komende periode zijn: verbetering biodiversiteit, ‘Colour for Green’ en de ‘Social return’ door inzet van mensen met een beperking.

Openbaar groen draagt bij aan de leefbaarheid in de wijk. Mensen voelen zich prettiger in een groene, kleurrijke, omgeving. Bovendien draagt openbaar groen bij aan de biodiversiteit. Door goed te kijken naar welke soorten bloemen en planten we neerzetten, kunnen we bepaalde insecten aantrekken, wat weer goed is voor onze voedselketen. Een voorbeeld hiervan zijn de bloemrijke bermen.

Inwoners hebben aangegeven zelf meer te willen doen in en met het openbaar groen. Het college wil hier de komende periode meer ruimte voor bieden. Kleurige initiatieven zoals de bloembakken in Langeraar en Papenveer of het zelf maaien van de dijk in het Woerdens Verlaat zijn mooie voorbeelden die we graag stimuleren. Bij nieuwe plannen op wijkniveau worden bewoners dan ook nauw betrokken.

Het beheerplan geeft niet alleen de ambities van de gemeente weer. Het is vooral ook een plan waarin we beschrijven welk onderhoud we moeten uitvoeren om het openbaar groen in de wijken, de bermen en het straatmeubilair kwalitatief goed te houden. Dit onderhoud wordt uitgevoerd door onze medewerkers van de buitendienst. Omdat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft bij het bieden van werk aan mensen met een beperking, bestaat een deel van onze buitendienst uit mensen met een beperking. Het college is daar zeer positief over en gaat zeker verder met dit beleid.

Top