Begroting 2017 (09-10-2016)

Dit item is verlopen op 23-10-2016.

Er gaat zo'n 76 miljoen om in de begroting van de gemeente Nieuwkoop. In de begrotingsspecial krijgt u een indruk wat de speerpunten zijn van het college, waar de inkomsten vandaan komen en waaraan wij dat geld willen besteden. Op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad vindt u de volledige begroting 2017. Het college vraagt toestemming aan de gemeenteraad voor de uitgaven in 2017. De raad bespreekt de begroting op 27 oktober en 10 november.

Top