Als uw peuter kleuter wordt (16-02-2016)

Dit item is verlopen op 23-03-2016.

Wordt uw kind komend schooljaar vier jaar? Dan moet u binnenkort een basisschool kiezen.

Verzamel zo veel mogelijk informatie over de scholen die in aanmerking komen voor uw kind. Dat doet u bijvoorbeeld door te kijken op de websites van de scholen, te vragen naar ervaringen van andere ouders en door het bezoeken van de open dagen of informatieavonden. De scholen in de gemeente Nieuwkoop organiseren informatieavonden en open dagen tussen 1 en 23 maart 2016.

School Adres Informatieavond Inloop
Katholieke Basisschool De Rietkraag

Ladderhaak 9
2421 NK Nieuwkoop
Telefoon 0172 520050
directie@kbsrietkraag.nl
www.kbsrietkraag.nl

Dinsdag 1 maart 2016
19.30 uur
Woensdag 2, donderdag 3 en
vrijdag 4 maart 2016
9.00 - 11.30 uur
Protestants Christelijke Basisschool Maranatha

Ladderhaak 7
2421 NK Nieuwkoop
Telefoon: 0172 520055
info@maranathaschool.nl
www.maranathaschool.nl

Dinsdag 1 maart 2016
19.30 uur
Woensdag 2, donderdag 3 en
vrijdag 4 maart 2016
9.00 - 11.30 uur
Openbare Basisschool De Zilveren Maan

Ladderhaak 1
2421 NK Nieuwkoop
Telefoon: 0172-520065
info@obsdezilverenmaan.nl
www.obsdezilverenmaan.nl

Dinsdag 1 maart 2016
19.30 uur
Woensdag 2, donderdag 3 en
vrijdag 4 maart 2016
9.00 - 11.30 uur
Protestants Christelijke Basisschool de Fontein

Vosholstraat 33
2461 AB Ter Aar
Telefoon: 0172 602495
info@fonteinteraar.nl
www.fonteinteraar.nl

Dinsdag 1 maart 2016
19.30 - 21.30 uur
Woensdag 9 maart 2016
9.00-12.00 uur
Openbare Basisschool Het Kompas

Meester Jonkerpad 1
2461 BS Ter Aar
Telefoon: 0172 603135
schoolleider@hetkompasteraar.nl
www.hetkompasteraar.nl

Woensdag 9 maart 2016
9.00-12.00 uur
Katholieke Basisschool De Vosseschans

Vierambachtsstraat 31
2461 BA Ter Aar
Telefoon: 0172 602939
info@vosseschans.nl
www.vosseschans.nl

Dinsdag 8 maart 2016
19.30 - 21.30 uur
Woensdag 9 maart 2016
9.00-12.00 uur
Katholieke Basisschool Aeresteijn

Langeraarseweg 86
2461 CL Langeraar
Telefoon: 0172 602548
info@aeresteijn.nl
www.aeresteijn.nl

Woensdag 9 maart 2016
19.30 - 21.00 uur
Vrijdag 11 maart 2016
9.30 - 10.30 uur
Katholieke Basisschool Antionius

Anemonenstraat 1
2431 XB Noorden
Telefoon 0172 408257
info@antoniusrkbs.nl
www.antoniusrkbs.nl

Woensdag 9 maart 2016
20.00 uur
Donderdag 10 maart 2016
9.00 - 11.30 uur
Openbare Basisschool De Tamboerijn

Conradpark 18
2441 AG Nieuwveen
Telefoon: 0172 539502
schoolleider@obsdetamboerijn.nl
www.obsdetamboerijn.nl

Dinsdag 15 maart 2016
19.45 uur
Dinsdag 22 maart 2016
9.00 - 10.30 uur
Katholieke Basisschool St. Nicolaas

Hazeweg 3
2441 AD Nieuwveen
Telefoon: 0172 538854
directie@stnicolaasschool.nl
www.stnicolaasschool.nl

Maandag 14 maart 2016
19.45 uur
Maandag 14 maart 2016
13.45 - 15.00 uur
Protestants Christelijke Basisschool De Meent

Korte Meentweg 13
3652 LG Woerdense Verlaat
Telefoon 0172 408510
demeent@spco.nl
www.pcbdemeent.nl

Maandag 7 maart 2016
19.30 - 20.30 uur
Woensdag 9 maart 2016
9.00 - 10.15 uur

Protestants Christelijke Basisschool De 7Hof
Katholieke Basisschool Johannes de Doper
(m.i.v. schooljaar 2016-2017 gefuseerd)
'De Diamant'

St. Janstraat 21-23
2435 WX Zevenhoven
Telefoon: 0172 538237
info@doper.nl
www.doper.nl

Vrijenhoek 29-31
2435 XV Zevenhoven
Telefoon 0172 538466
info@7hof.nl
www.7hof.nl

Woensdag 23 maart 2016
9.30 uur - 11.30 uur

Voor het kiezen van de juiste school hebben we een aantal tips op een rij gezet:

 • Sluit de school aan bij jullie levensovertuiging of opvoedingsideeën?
 • Is de school dichtbij? Is de school gemakkelijk te bereiken met de fiets, de auto of het openbaar vervoer?
 • Zitten er al andere kinderen uit uw gezin op dezelfde school? Of vriendjes van de kinderopvang?  Kinderen uit jullie buurt of straat?
 • Hoe ziet de school eruit? Is er veel ruimte om buiten te spelen? Ligt de school aan een drukke weg? Is het er schoon? Is er een aparte buitenruimte voor de kleuters?
 • Hoe is het onderwijs georganiseerd? Zijn de groepen ingedeeld naar leeftijd? Hoe groot zijn de groepen? Past de onderwijsvorm bij uw kind?
 • Hoe is de sfeer? Hangen er knip- en plakwerkjes aan de muren? Is het een strenge school? Zijn prestaties belangrijker dan ontwikkeling? Hoe gaat de school om met pesten?
 • Hoe zijn de schooltijden? Passen de schooltijden bij je werkritme? Is er een continurooster? Kan uw kind gebruik maken van tussenschoolse of naschoolse opvang? Mogen de leerlingen na schooltijd op het schoolplein spelen? Is er toezicht buiten de lesuren?
 • Wat voor indruk maakten de leerkrachten op u? Zijn ze betrokken, ervaren, deskundig, enthousiast? Hoe is de verhouding man-vrouw in het team van leerkrachten?
 • Hoe gaat de school om met zwakke en goede leerlingen? Zijn er extra (vak)leerkrachten? Is er extra begeleiding voor snelle en langzame leerlingen?
 • Hoe worden leerlingen beoordeeld? Krijgen ze een rapport? Hoe ziet dat rapport eruit? Krijgt uw kind cijfers of een andere beoordeling? Heeft de school een leerlingvolgsysteem?
 • Organiseert de school extra activiteiten als een musical of een sporttoernooi? Gaan de leerlingen wel eens op schoolreisje of excursie? Of naar het theater?
 • Vraagt de school een vrijwillige ouderbijdrage? Hoe hoog is die bijdrage en wat wordt ervan betaald?
 • Wordt er een actieve bijdrage van ouders verwacht op school? Is er een ouderraad of een medezeggenschapsraad?
 • Hoe informeert de school ouders over nieuws? Heeft de school een website of een schoolgids? Geeft de school een nieuwsbrief uit?
 • Hoe zijn de prestaties van de school? Hoe wordt de school beoordeeld door de onderwijsinspectie?

Aanbevolen websites

 • Een overzicht van alle scholen in Nederland vindt u bij School in beeld, de grootste scholengids van Nederland.
 • Op de website van de onderwijsinspectie kunt u zien hoe scholen worden beoordeeld.
 • De Gids voor het Basisonderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft veel nuttige informatie over basisschoolkeuze. Er staat onder andere een uitgebreide vragenlijst in, die u kunt gebruiken om de scholen van uw keuze in kaart te brengen.
Top