Afvalenquête (10-10-2016)

Dit item is verlopen op 01-11-2016.

Half oktober viel bij 7500 inwoners een uitnodiging op de mat om mee te doen aan de afvalenquête. De hoeveelheid restafval moet in 2020 gehalveerd zijn. Via de afvalenquête denkt u met ons mee hoe we dit kunnen bereiken. Er is een willekeurige steekproef uit de gemeentelijke basisregistratie personen genomen en deze inwoners ontvangen een brief.

Waarom deze enquête?

We staan voor een grote opgave. De hoeveelheid restafval moet in 2020 teruggebracht zijn van 197 kilo naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Dat klinkt als een grote uitdaging. Maar wist u dat er nog veel afval in de grijze restafvalcontainer zit wat er niet in thuis hoort? Uit sorteeranalyses blijkt dat er in de grijze container nog 35% gft-afval, 11% oud papier, 9% plastic en drankenkartons en 5% textiel zit.

Afval scheiden levert veel op. Groente- fruit- en tuinafval, papier, glas, plastic en textiel kan voor een groot deel hergebruikt worden als grondstof. Dat bespaart nieuwe grondstoffen, energie en geld.

Meer informatie

Welke mogelijkheden zijn er voor een betere afvalscheiding? Kan ik toch meedenken als ik geen brief krijg voor de afvalenquête? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u in de veel gestelde vragen.

Te downloaden:

Top