Afvalbrengstation en huisvesting buitendienst op bedrijventerrein Schoterhoek in Nieuwveen (12-11-2015)

Dit item is verlopen op 26-11-2015.

In juli 2013 heeft de raad besloten om op bedrijventerrein Schoterhoek in Nieuwveen een nieuw afvalbrengstation te bouwen. Het college van burgemeester en wethouders stellen nu de raad voor financiële middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van het afvalbrengstation.

Dit nieuwe afvalbrengstation vervangt de huidige afvalbrengstations in Ter Aar en Nieuwkoop. Die beide brengstations zijn te klein en voldoen niet meer aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan dergelijke voorzieningen. Aanpassing is niet mogelijk en het in bedrijf houden van twee afvalbrengstations is bovendien erg duur.

Uit onderzoeken blijkt dat de afstand van huis naar het afvalbrengstation door inwoners erg belangrijk wordt gevonden, waarbij die afstand bij voorkeur niet meer is dan 5 km. Ruime openingstijden en een snelle afhandeling op het afvalbrengstation zijn voor de meeste inwoners ook belangrijk.

Het nieuwe afvalbrengstation is gericht op een goede dienstverlening, dat wil zeggen ruimere openingstijden dan nu het geval is bij de huidige afvalbrengstations, een snelle afhandelingstijd en een centrale ligging. Het nieuwe afvalbrengstation wordt ontworpen voor een toekomst waarin afvalscheiding steeds belangrijker wordt. Zo zijn we verplicht in 2020 75% van ons afval gescheiden in te zamelen. Op het afvalbrengstation kunnen straks maar liefst 18 afvalstromen gescheiden worden ingezameld.

Het is nu nog niet mogelijk aan te geven wanneer het afvalbrengstation geopend wordt. Dat hangt af van het moment waarop kan worden gestart met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Schoterhoek II. Het bestemmingsplan voor dit bedrijventerrein is op dit moment nog niet van kracht.

Het college stelt de raad tevens voor om in combinatie met het nieuwe afvalbrengstation een nieuw bedrijfspand voor de buitendienst te bouwen. De huidige bedrijfspanden die de gemeente in gebruik heeft zijn eigenlijk te groot voor de omvang van de buitendienst. Met een kleinere, meer passende en vooral ook duurzame huisvesting, kunnen kosten worden bespaard. Het is de bedoeling om op het nieuwe bedrijventerrein Schoterhoek II gebruik te maken van warmteterugwinning uit het afvalwater van de nabijgelegen afvalwaterzuiveringsinstallatie. Ook het nieuwe bedrijfspand van de buitendienst zal hiervan gebruik maken. Tevens wordt het nieuwe bedrijfspand voorzien van zonnepanelen en wordt gedacht aan productie van windenergie. Een combinatie van een afvalbrengstation en huisvesting van de buitendienst op één locatie leidt tot aanwijsbare efficiencyvoordelen en lagere kosten door gezamenlijk ruimtegebruik en beheer.

Het raadsvoorstel wordt behandeld in de meningsvormende raad van 26 november en in de besluitvormende raad van 10 december.

Top