Afvalbeleid 2016 – 2020, analyse en verkenning van scenario’s (20-04-2016)

Dit item is verlopen op 04-05-2016.

De Nieuwkoopse inwoners scheiden bijna 58%van hun afval. Een groot deel van het GFT-afval, papier, glas, kunststof verpakkingsafval, textiel, etc. wordt al keurig apart gehouden zodat het kan worden hergebruikt.

Die hoeveelheid moet de komende jaren flink toenemen. De Rijksoverheid heeft namelijk nieuwe ambities vastgesteld voor het hergebruik van afval van huishoudens. In 2020 moet 75%van het huishoudelijk afval voor hergebruik apart worden gehouden. Het nieuwe beleid maakt onderdeel uit van de in 2014 gepresenteerde nota VanAfvalNaarGrondstof.

Het college heeft onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de scheidingsresultaten in de gemeente te verhogen. De resultaten daarvan zijn beschreven in de notitie “Afvalbeleid 2016-2020, Analyse en verkenning van scenario’s” die het college binnenkort voorlegt aan de gemeenteraad. De nieuwe doelstellingen zijn een behoorlijke uitdaging. Inwoners moeten meer afval apart gaan houden, maar liefst 93 kg per inwoner meer dan nu. Uit onderzoek blijkt dat er in de grijze restafvalcontainer nog heel veel waardevolle afvalstromen zitten. Zo zit er nog veel GFT-afval, papier, kunststof verpakkingsafval en textiel in de grijze bak, bij elkaar 70% van de inhoud.

Landelijk is door gemeenten al heel veel ervaring opgedaan met inzamelmethoden die leiden tot goede inzamelresultaten. In de notitie wordt een aantal van die methoden bekeken en vertaald naar de Nieuwkoopse situatie. Uit ervaringen van andere gemeenten blijkt dat vooral bij inzamelmethoden met gedifferentieerde tarieven, ook wel Diftar genoemd, goede resultaten worden behaald. De methoden zijn gebaseerd op het principe “Afval scheiden loont”, waarbij de inwoners door afval goed te scheiden hun kosten voor de afvalinzameling kunnen verlagen. Een aantal gemeenten in de regio,

waaronder Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Zuidplas hebben zo’n inzamelmethode al ingevoerd en ervaren dat het inwoners enorm motiveert om afval te scheiden. De scheidingsresultaten zijn dan ook erg positief.

Uit een enquête die in 2013 is uitgevoerd onder de inwoners blijkt dat de Nieuwkoopse inwoners het gemak waarmee zij hun afval gescheiden kunnen aanbieden en de service als een belangrijke voorwaarde zien om meer afval te scheiden. Het college vindt het dan ook belangrijk om na te gaan welke inzamelmethode het best aansluit bij de behoefte van de inwoners, zodat inwoners zo goed mogelijk geholpen worden om meer waardevolle afvalstromen gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden. Het college stelt de raad dan ook voor om eerst een uitgebreid bewonersonderzoek uit te voeren, voordat een keuze wordt gemaakt.

Naar verwachting wordt de notitie “Afvalbeleid 2016-2020, Analyse en verkenning van scenario’s op 12 mei besproken in de meningsvormende raad.

Top