Afscheid wethouder Trudy Veninga (12-09-2016)

Dit item is verlopen op 21-09-2016.

Trudy Veninga neemt afscheid als wethouder van de gemeente Nieuwkoop. In haar bestuursperiode heeft zij met betrokkenheid, energie en plezier veel werk verzet en zijn plannen en beleidsvoornemens in gang gezet en afgerond.

Wij willen haar bedanken voor haar bijdrage aan de Nieuwkoopse samenleving. In de afgelopen 6 jaar hebben velen van u met haar samengewerkt. Samen met u wil zij terugkijken op de afgelopen periode. 
                     
Wij nodigen u van harte uit voor de afscheidsreceptie op 20 september in het gemeentehuis van Nieuwkoop, Teylersplein 1, 2441 LE Nieuwveen.

Programma: 
19:30 uur:   inloop
20:00 uur:   diverse toespraken
21:00 uur:   receptie
22:00 uur:   einde

Het thema voor deze afscheidsreceptie is “Nieuwkoop Werkt”. 

Wilt u voor 16 september aangeven of u aanwezig bent bij de receptie  via email: afscheid@nieuwkoop.nl of telefoonnummer: 0172 521108.


 

Top