Acties Toezicht en Handhaving (08-04-2017)

Dit item is verlopen op 22-04-2017.

Het team Toezicht en Handhaving is dagelijks op pad. Zo zorgen ze onder andere voor uw veiligheid. Bijvoorbeeld door openbare gebouwen op  brandveiligheid te controleren.

Toezichthouder Hans van Steijn: “We controleren regelmatig op brandveiligheid. Het komt regelmatig voor dat uit een controle blijkt, dat zaken niet op orde zijn. Dat laten we weten aan de eigenaar, zodat die maatregelen kan nemen. Na een tijdje kijken we of dat allemaal is gelukt en het pand wel brandveilig is. Zo niet, dan volgt een officiële waarschuwing. Maar dat is niet altijd nodig. De eigenaren zijn vaak blij dat ze op de pijnpunten worden gewezen. Als een pand niet op orde is, is dat meestal niet bewust. De eigenaren vinden de veiligheid net zo belangrijk als wij.” Wilt u meer informatie of tips over brandveiligheid? Neem dan contact op met het omgevingsloket via info@nieuwkoop.nl of bel 14 0172.

Top