Actieplan voor de gladheidbestrijding (28-10-2015)

Dit item is verlopen op 01-12-2015.

Het nieuwe actieplan voor de gladheidbestrijding in de komende winter kunt u hieronder downloaden.

U kunt als inwoner uw mening geven over het plan en eventueel suggesties aandragen die kunnen leiden tot verbetering van de gladheidbestrijding. Het gaat uitdrukkelijk niet om het maken van bezwaar. Uw inbreng wordt betrokken bij de jaarlijkse evaluatie van het actieplan.

Top