Actieplan Nieuwkoop werkt (25-01-2016)

Dit item is verlopen op 08-02-2016.

Het college vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen met een bijstandsuitkering of een arbeidshandicap meedoen in de maatschappij door middel van betaald werk.

De gemeente helpt deze mensen daarbij. Onder andere door met werkgevers op een andere manier naar werkmogelijkheden te kijken. Soms kan een eenvoudige aanpassing op de werkvloer er al voor zorgen dat iemand met een arbeidsbeperking toch aan de slag kan.

In de maatschappelijke structuurvisie 2040 staat, dat we een toekomstbestendige economie willen, met voldoende werkgelegenheid en een goede match tussen vraag en aanbod. Een goede dienstverlening van de gemeente aan werkgevers is daarbij een belangrijke voorwaarde.  Om dit onderdeel vanuit de maatschappelijke structuurvisie uit te kunnen werken is in afstemming met lokale ondernemers het actieplan Nieuwkoop Werkt opgesteld.

In het actieplan Nieuwkoop Werkt staat onder andere hoe we de dienstverlening aan werkgevers lokaal willen vormgeven. De werkgever staat hierin centraal. Hiermee spelen we in op de wens vanuit de ondernemers. Daarnaast staan in het actieplan ook verschillende activiteiten om samen met de Nieuwkoopse werkgevers en organisaties de arbeidsparticipatie te bevorderen. Het actieplan wordt naar verwachting besproken tijdens de Meningsvormende Raad op 4 februari.

Top