Actieplan gladheidbestrijding (14-10-2016)

Dit item is verlopen op 22-11-2016.

De gemeente is verantwoordelijk voor de bestrijding van gladheid door bevriezing, ijzel en sneeuw op wegen die in beheer zijn bij de gemeente.

Het college van burgemeester en wethouders heeft voor het strooiseizoen 2016-2017 een actieplan voor de gladheidbestrijding vastgesteld. In dit actieplan is de uitvoering van de gladheidbestrijding uitgewerkt. In het actieplan staan ook de strooiroutes. 

Reageren

Het nieuwe actieplan ligt vanaf 10 oktober 2016 ter inzage. Inwoners van de gemeente Nieuwkoop kunnen tot en met 21 november 2016 op het plan reageren. Reacties worden door de gemeente betrokken bij de uitvoering van het actieplan.

Top