Acht lintjes voor Nieuwkoopse vrijwilligers (26-04-2016)

Dit item is verlopen op 10-05-2016.

Op dinsdag 26 april 2016 reikte burgemeester Frans Buijserd zeven Koninklijke Onderscheidingen uit, allen een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Eén onderscheiding werd uitgereikt in Utrecht door de burgemeester van Utrecht.

De volgende personen ontvingen een lintje:

De heer H.C.R. de Boer (Nieuwkoop)

Oprichter en bestuurslid Jongerenkoor Nieuwkoop (Thans Allegro). Vrijwilliger bij hulptransporten naar Polen en Albanië. Ondernemersvereniging Nieuwkoop. Stichting Zevensprong en Stichting Zet Nieuwkoop op de kaart. Bestuurslid van de Stichting Timmerdorp Nieuwkoop. Oprichter en vrijwilliger Museum Verleden Tijd in Nieuwkoop en vrijwilliger bij de Stichting Zet Nieuwkoop op de Kaart.

en zijn echtgenote

Mevrouw M.A.M. de Boer-Lambalk (Nieuwkoop)

Actief met diverse activiteiten RK Kerk O.L.V. Hemelvaart in Nieuwkoop. Vrijwilliger bij hulptransporten naar Polen en Albanië. Organisator jaarlijkse busreis naar Lourdes voor bedevaartgangers. Verzorger liturgie voor drie koren. Vrijwilliger landelijke schoenendoosactie. Lid jury jaarlijkse Torenschuddersfeest in Nieuwkoop. Staat altijd klaar voor mensen die hulp nodig hebben.

Mevrouw M.B.M. van Eimeren-Pouw (Nieuwkoop)

Vrijwilliger bij het koor Allegro. Overblijfmoeder TSO Polderpret. Verantwoordelijk voor ophalen overblijfgeld en bijhouden administratie. Staat de groepen 8 bij tijdens de gymles. Leider en contactpersoon liturgiecommissie R.K. parochie Nieuwkoop. Organiseert de jaarlijkse kerkentocht. Geholpen bij opzetten registratie bibliotheek. Schonk jarenlang koffie en thee voor ouderen in het verzorgingstehuis v/h Het Koetshuis waar zij tevens fungeerde als luisterend oor. Parochievoorganger en lector avondwakegroep van de R.K. Parochie Nieuwkoop.

De heer G.J.M. de Jong (Ter Aar)

Boekhouder en voorzitter diaconie van de Gereformeerde Kerk Ter Aar. Adviseert het college van kerkrentmeesters op financieel (beleids)gebied. Voert de salaris- en de ledenadministratie. Tevens lid van het moderamen. Bestuurslid en penningmeester voormalige Vereniging voor Protestant-christelijk onderwijs in Ter Aar. Fusie van twee scholen mede begeleid en aansluitend ingezet voor een fusie met andere verenigingen, die in 2000 leidde tot een nieuwe stichting.

De heer M.B. van Noordenburg (Noorden)

Vrijwilliger bij vakbond CNV, regio Warmond-Noorden. Ondersteuner van hulpbehoevende buurtgenoten. Secretaris en voorzitter Stichting Verenigingsgebouw voor Ouderen. Secretaris Platform Gehandicapten en Senioren Nieuwkoop. Loketmedewerker Servicepluspunt. Penningmeester Inter Parochiële Caritas Instelling De Mantel. Verzorgde zijn hulpbehoevende schoonouders die bij hem inwoonden en was voorzitter van organisatiecomité bejaardenreis voor senioren te Noorden.

Mevrouw W.C.M. Schildwacht-van Tol (Ter Aar)

Zesendertig jaar deel uitgemaakt van bestuur Schaatstrainingsgroep Ter Aar als penningmeester, secretaris en als voorzitter. Speaker, wedstrijdleider en scheidsrechter bij landelijke schaatswedstrijden. Een aantal jaren nationaal scheidsrechter en leidde nationale toernooien, baan- en gewestelijke wedstrijden. Bijgedragen aan de mogelijkheid voor leden STG om tegen gereduceerd tarief kwalitatief kleding te kunnen aanschaffen; opzetten van jeugdschaatsen in Leiden; kosteloos ter beschikking stellen van schaatshelmen voor jeugd dankzij medewerking Rabobank Stimuleringsfonds; regelen van trainingsveld bij Ter Aarse IJsclub; regelen van schaatsclinics op basisscholen in de gemeente Nieuwkoop; door haar toedoen professionele Technische Commissie opgericht; persoonlijk bezoeken van leden STG die door lief of leed waren getroffen.

Mevrouw J.C.C. Uijttewaal-van Zaal (Nieuwveen)

Meer als 40 jaar vrijwilliger bij de Zonnebloem, afdeling Nieuwveen. Begeleider van de jaarlijkse vakantieweken van de Zonnebloem. Verricht hand- en spandiensten tijdens evenementen van de Sportvereniging Zevenhoven; beheert de verjaardagskalender van de jeugdleden. Staat en stond voor iedereen klaar. Jarenlang mantelzorger voor haar echtgenoot.

Uitreiking in UTRECHT – A.M. Vendrik (Ter Aar)

Secretaris en bestuurslid jeugdzaken Badmintonvereniging DVS KotoMisi. Oprichter en trainer jeugdafdeling DVS KotoMisi. Oprichter, organisator en trainer Jongeren Badmintontrainingscentrum Utrecht en Utrechtse Samenwerkende Badminton Verenigingen. Extra trainingsmogelijkheden voor jonge badmintonspelers en jonge talenten gerealiseerd. Wil jeugd de kans geven om een hoog niveau te bereiken in de badminton. Heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de populariteit van de badmintonsport voor de jeugd.

Top