Aardamseweg Ter Aar (11-08-2015)

Dit item is verlopen op 01-09-2015.

De Aardamseweg in Ter Aar is aan een opknapbeurt toe. Dit blijkt uit inspecties en veel inwoners zullen dit zelf ook wel gezien hebben. Om verschillende redenen worden de werkzaamheden uitgesteld tot waarschijnlijk 2017 of 2018. 

De aanpak van de weg stond een aantal jaar geleden al op de planning, maar werd uitgesteld door verschillende bouwprojecten. Daarnaast is er vanuit de inwoners de wens om de verkeersveiligheid sterk te verbeteren. De voorbereidingen voor de reconstructie zijn dit jaar opnieuw gestart. De bedoeling was om in 2016 te starten met de uitvoering. De aankomende jaren is er weer veel bedrijvigheid in Ter Aar, zoals bouwprojecten Ter Aar West en Ter Aar Vernieuwd Verbonden. Ook de provincie Zuid-Holland gaat werkzaamheden uitvoeren aan de bruggen en nabijgelegen provinciale wegen. 

Ook reconstructie Aardamseweg

Het oorspronkelijke plan was om alleen groot onderhoud uit te voeren aan de Aardamseweg. Dit betekent dat de weg een grote onderhoudsbeurt krijgt, de inrichting van de weg (zoals wegversmallingen en zebrapaden) wordt dan niet aangepast. De inrichting kan echter op veel punten verbeterd worden en we ontvangen veel meldingen over verkeersveiligheid op de Aardamseweg. Daarom houden we het niet bij groot onderhoud, maar richten we de weg ook opnieuw in om de weg veiliger te maken.

Voorbereidingen

De voorbereiding voor de reconstructie stopt niet. Samen met Klankbordgroep Verkeer Ter Aar Zuidwest en Werkgroep Verkeersveiligheid Aardamseweg zijn we hiermee bezig. Met beide groepen kijken we naar de weginrichting en wordt het voorlopig ontwerp voorbereid. Dit ontwerp wordt daarna voorgelegd aan alle inwoners van Ter Aar en andere belangstellenden. Voorzitter Geert Martens van Klankbordgroep Verkeer Ter Aar Zuidwest vertelt: “Als Klankbordgroep zijn we blij dat naast het groot onderhoud ook de weginrichting wordt aangepakt. Zo kan ook de veiligheid voor de zwakkere verkeersdeelnemers vergroot worden en kan onnodig doorgaand gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk geweerd worden.”

Landbouwverkeer

Het is voor vrachtwagens niet toegestaan om over de Aardamseweg te rijden. Landbouwverkeer mag er op dit moment nog wel overheen rijden. Inwoners zien graag dat er ook een verbod komt voor landbouwverkeer. De gemeenteraad heeft in 2014 besloten om landbouwverkeer te weren van de Aardamseweg. De gemeente heeft de intentie in 2016 een omleiding van het landbouwverkeer te realiseren.

Zodra er meer bekend is over de reconstructie dan informeren wij u daarover via Nieuwkoop Nieuws en via de website.

Top