Aanleg snel internet buitengebied van start! (07-10-2016)

Dit item is verlopen op 21-10-2016.

Namens de werkgroep breedband, bestaande uit voornamelijk bewoners van de buitengebieden willen wij iedereen bedanken die zich heeft ingeschreven voor snel internet in het buitengebied!

Begin 2016 startte de inventarisatie hoeveel interesse er is voor de aanleg van snel internet in het buitengebied. Hierbij moest minimaal 50% van de huishoudens en bedrijven inschrijven om interessant genoeg te zijn voor aanleggende partijen en aanbieders. Op dit moment heeft 54% zich ingeschreven. We streven nog steeds naar 60%, om zo sterk mogelijk te staan en nog interessanter te zijn voor aanleggende partijen en diensten aanbieders.

We krijgen veel vragen over wat er nu gaat gebeuren. Allereerst streven wij er naar als de onderhandelingen geslaagd zijn in oktober/november een convenant af te sluiten. Hierin worden afspraken tussen de gemeente en de aanleggende partij vastgelegd. De aanleggende partij vraagt vervolgens de benodigde vergunningen aan en start met het opzetten van het project. Naar verwachting duurt dit tot ongeveer eind maart 2017. Vanaf dat moment kunt u daadwerkelijk een abonnement gaan afsluiten. U kunt dan kiezen uit diverse pakketten en dienstaanbieders. De aanleg start daadwerkelijk wanneer minimaal 50% van de buitengebied bewoners en bedrijven een abonnement heeft afgesloten. Ervaring leert dat dit ongeveer twee tot drie maanden duurt. De aanleg neemt vervolgens ongeveer drie maanden in beslag.

Heeft u zich nog niet ingeschreven?

U kunt nog steeds inschrijven via www.nieuwkoop.snelinternetbuitengebied.nl. Als u nu niet inschrijft maar later alsnog wilt aansluiten op het glasvezel netwerk dan betaalt u ongeveer €1000,-. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met DICO Breedband Buitengebied via 06 29051711 of via info@snelinternetbuitengebied.nl.

Top